Adviezen

Wij verstrekken alle mogelijke adviezen inzake btw, belastingen, bedrijfsorganisatie, erfopvolging, uitbreiding, overnames, liquidatie.

On-site assistentie met administratieve taken

Bedrijven welke reeds zelf de nodige programma’s en personeel hebben om de boekhouding deel onder eigen beheer te verzorgen, worden door ons ‘on site’ dus ter plekke – op het bedrijf zelf – verder bijgestaan voor de controles op de ingave, balansen, btw-aangiftes t/m de afwerking.

Facturatiedienst

Ondernemingen kunnen ons opdracht geven tot het opstellen en opvolgen van hun facturaties.

Financiële opzoekingen

Elke onderneming heeft met de regelmaat van de klok te maken met ‘nieuwe klanten’.

Probleemstelling:

  1. Wie zijn deze bedrijven?
  2. Welk is hun financiële positie?
  3. Kunnen we iets meer te weten komen inzake historiek?
  4. Wie staat aan het roer?

Deze info kunnen wij voor u opzoeken zodat u weet met wie u een verbintenis wil aangaan.  Belangrijk bij de risico-analyse alvorens u beslist tot samenwerking.