FACTUREREN

Als handelaar bent U verplicht te factureren conform de vigerende wetgeving zowel voor grote als kleine bedragen. Alleen voor klanten-particulieren hoeft U in principe niet te factureren, tenzij het gaat om:

 

 • Auto’s (personenwagens en vrachtwagens)
 • Herstellingen aan deze auto’s
 • Werken in onroerende staat
 • Verkopen op afbetaling
 • Verkoop van hoeveelheiden wele kennelijk niet voor privé-doeleinden bestemd zijn
 • Verkoop van goederen aan een afnemer die in dezelfde goederen handel drijft
 • Verkoop door groothandelaars, uitzondering bouwmaterialen (beslissing 8/10/2014 E.T. 125.414)
 • Alle diensten van verhuizingen of meubelbewaringen
 • Leveringen en diensten aan ambassades, instelling EU, internationale instellingen, de NAVO.

Voor de leveranciers welke niet factureren gezien hun klanten particulieren zijn, maar wel met een kassasysteem werken, dienen ervoor te zorgen dat ze hiervoor over een SLUITEND KASSASYSTEEM beschikken.
Alleen op deze manier kunnen ze bewijzen dat de overeenkomend ingeschreven ontvangsten in het ontvangsten-en kasboek 100% bewijskrachtig zijn. 

De telbanden, zowel details als totalen , dienen 8 jaar bijgehouden te worden.

Termijn

U dient uw facturen uit te reiken uiterlijk de 15de van de maand (in kalenderdagen, geen werkdagen!)  welke volgt op de maand van levering of dienstverrichting  (art.4  KB1).

 Laattijdig factureren:  betekent boetes betalen!

Factuurvermeldingen

Let er op dat al uw uitgaande facturen alle wettelijk verplichte vermeldingen welke degelijk opgeven.

Vergeet niet:

 • de gegevens van uw bedrijf + ondernemingsnummer
 • Nummers – MOETEN OPEENVOLGEN
 • Datum
 • Klant: naam + adres + btw nummer:  Btw BE …..
 • RPR  (rechtspersonenregister)
 • Uw verkoopsvoorwaarden  (heel belangrijk)
 • Uw bankrekening nummer
 • Detail van de geleverde goederen :  uren, tarieven, omschrijving
 • Detail van de gepresteerde diensten:  uren, tarieven,  ..
 • Voorschotfacturen :  idem hiervoor + geraamde datum betaling + vermoedelijke datum prestatie
 • Intracommunautaire:  indien verlegging ‘btw verlegd’ vermelden!
 • Onroerende prestaties: in geval btw medecontractant ‘btw verlegd’ vermelden.
 • Btw tarief:   PAS HET JUISTE BTW TARIEF TOE.
 • Uiterste datum van betaling (tenzij in uw verkoopvoorwaarden op factuur).
 • Indien uw verkoopsvoorwaarden op de keerzijde staan, vermeld dan vooraan op de factuur ‘Verkoopsvoorwaarden zie keerzijde’.
 • Kijk uw factuur ook rekenkundig na.

Margeregeling facturen:

 • op de factuur naar uw klant geen btw vermelden,
 • Alleen detail op uw kopij.

Onderliggende bewijzen:  hou uw bestelformulieren, bons, mails, leveringsdocumenten, vervoerdocumenten, tijdsregistraties, betalingsbewijzen…  steeds bij.

 

About the Author

Leave a Reply