Prognoses en voorcalculatie personenbelasting

Cliënten worden gevraagd tijdig alle documenten,attesten enz voor de aangifte in de personenbelasting binnen te brengen.  De aangiftes kunnen dan tijdig voorberekend en ingediend worden.

Berekening, optimalisatie en aangifte personenbelasting

Tijdens het opstellen en voorberekenen van de aangifte en ook voordien, trachten we daar waar nodig bij te sturen en cliënten te informeren in bijvoorbeeld:

  • huwelijksquotient
  • woonbonus
  • pensioensparen
  • levensverzekeringen

Beantwoorden vragen om inlichtingen

Vragen om inlichtingen welke door Fod Financiën aan cliënten worden overgemaakt, worden door ons beantwoord en opgevolgd.

Indienen en begeleiden bezwaren inzake personenbelasting

Indien nodig dienen wij de nodige bezwaren in inzake belastingen, zowel voor bedrijfsleiders als particulieren.  Ook deze volgen we dan verder op tot het einde.

In sommige gevallen wordt er ook samengewerkt met fiscale juristen.

Berekening en optimalisatie voorafbetalingen

Om de belastingdruk te spreiden is het vaak aan te raden de nodige voorafbetalingen vennootschapsbelastingen te betalen.

We adviseren cliënten vanaf jaar één dit in orde te brengen.

Hiervoor doen we op voorhand resultaatsprognoses zodat we zo juist mogelijk deze voorafbetalingen kunnen bepalen.

Berekening, optimalisatie en aangifte vennootschapsbelasting

Dit gebeurt reeds tijdens het boekjaar.  Via resultaatsprognose kunnen we adviseren inzake optimalisatie vennootschapsbelasting:

  • groepsverzekering
  • investeringsplan
  • gespreid te belasten meerwaarden

Beantwoorden vragen om inlichtingen en bezwaarschriften

Net zoals voor de personenbelastingen kunnen bedrijven-vennootschappen eveneens vragen om inlichtingen ontvangen van Fod Financiën.  Ook deze nemen wij onder de loep ten einde dit tijdig en gemotiveerd te beantwoorden en de nodige stukken aan de betrokken dienst te bezorgen.

Berekening en aangifte rechtspersonenbelasting

Wij verzorgen ook dossiers welke een aangifte in de RBP moeten indienen.