Dubbele boekhouding naar vorm & activiteit(en)

Een onderneming – eenmanszaak of vennootschap dient een naar grote en activiteit(en) aangepaste boekhouding te voeren. Deze moet de onderneming in staat stellen haar fiscale verplichtingen te voldoen. Daarnaast is de boekhouding een cruciaal werkingsinstrument dat de onderneming moet in staat stellen de juiste beslissingen binnen het bedrijf te nemen.

Afsluitingswerkzaamheden boekjaar

Op het einde van een boekjaar dienen de nodige eindejaarscorrecties en boekingen doorgevoerd te worden. Dit zodat de eindbalans en jaarrekening opgesteld kan worden.

Opstellen Jaarrekening, notulen van de jaarrekening, verslag van de algemene vergadering, neerlegging bij NBB, ....

Na het opstellen van de eindbalans wordt de jaarrekening gegenereerd. Deze laatste is een weerspiegeling van de eindbalans aangevuld met de nodige toelichtingen. De jaarrekening wordt neergelegd bij de balanscentrale van de NBB.

Opstellen jaarbundel

Alle eindejaarsdocumenten worden door ons gebundeld in een jaarrapport dat aan die cliƫnten wordt overgemaakt.

Publicaties staatsblad

Bij herbenoemingen – ontslagen – adreswijzigingen dienen vennootschappen hiervan melding te maken door een publicatie in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad.

Opstellen & indienen aangifte vennootschapsbelasting

Jaarlijks vormt de aangifte in de vennootschapsbelasting het sluitstuk van het boekjaar op fiscaal vlak. Deze aangifte wordt door ons verzorgd en ingediend.

Enkel of dubbele boekhouding naar omvang en activiteit(e)

Een onderneming – eenmanszaak of vennootschap dient een naar grote en activiteit(en) aangepaste boekhouding te voeren. Deze moet de onderneming in staat stellen haar fiscale verplichtingen te voldoen. Daarnaast is de boekhouding een cruciaal werkingsinstrument dat de onderneming moet in staat stellen de juiste beslissingen binnen het bedrijf te nemen.

Eindejaarswerkzaamheden

Op het einde van een boekjaar dienen de nodige eindejaarscorrecties en boekingen doorgevoerd te worden. Dit zodat de eindbalans en jaarrekening opgesteld kan worden.

Opstellen resultaat, voorbereiding aangifte personenbelasting

De aangifte in de personenbelasting vormt voor de eenmanszaak het sluitstuk van het werkjaar op fiscaal vlak.

Opstellen jaarbundel

Alle eindejaarsdocumenten worden door ons gebundeld in een jaarrapport dat aan die cliƫnten wordt overgemaakt.