BTW diensten desver.be

De BTW - aangifte

De BTW-aangfite wordt opgesteld op basis van de verwerking van aankoopfacturen en verkoopfacturen. Na de verwerking van deze stukken wordt conform de BTW-regels de aangifte berekend en ingediend.

De BTW rapportering

Na het verwerken van de aankoopfacturen, verkoopfacturen en mogelijke correcties op BTW uit voorgaande periodes, wordt de aangfite opgesteld. De aangifte geeft aanleiding tot BTW door de staat verschuldigd of BTW aan de staat verschuldigd. Deze informatie wordt in een rapport naar U verzonden waarin u alle informatie krijgt zoals:

  • BTW te betalen of BTW te goed (en teruggevraagd)
  • BTW voorschotten voor het volgend kwartaal (mits toepasbaar)
  • Het rekeningnummer waarop u dient te betalen
  • Gestructureerde mededeling

Dit rapport wordt ook teruggevraagd aan u als deel van de stukken om de volgende BTW-periode snel en correct te kunnen verwerken.

De BTW-intracommunautaire listing

De opgave van de intracommunautaire handelingen is een lijst met alle handelingen die uw onderneming met voor de btw geïdentificeerde klanten in andere landen van de EU heeft verricht.

De opgave vermeldt voor elke klant:

  • het btw-identificatienummer
  • het bedrag van de uitgevoerde handelingen
  • de code van de categorie van de handeling
  • de periode van de oorspronkelijke intracommunautaire opgave, als u een correctie moet opnemen aan een in een vroegere opgave opgenomen handeling

Deze listing dient periodiek (maandelijk of kwartaal) te worden ingediend.

De BTW-klantenlisting

De klantenlisting is een lijst van de Belgische btw-nummers van uw klanten aan wie uw onderneming goederen of diensten heeft verstrekt tijdens het vorige kalenderjaar en dit voor een totaalbedrag van meer dan 250 euro (excl. btw).

Die lijst bevat voor elke klant het totaalbedrag aan leveringen en diensten en het totaalbedrag van de aangerekende BTW.

De BTW-activering, stopzetting & vrijstellingsregeling

Vooraleer u een economische activiteit kan starten dient u een btw-identificatie aan te vragen. Om deze te verkrijgen moet u zich eerst laten inschrijven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO), die u een ondernemingsnummer zal toekennen (BE 0000.000.000).

Vervolgens (dus na de toekenning van het ondernemingsnummer en voor het aanvangen van de activiteit) dient u een aanvraag tot identificatie voor btw-doeleinden in te dienen bij de BTW-administratie.

Deze activering stelt de Administratie in kennis van uw activiteit en welke type btw-plichtige u bent (vrijgesteld, gemend of gewone), uw verwachte omzet en een aantal andere factoren. Vervolgens krijgt u van de Administratie de bevestiging.

De stopzetting omvat de omgekeerde weg en stelt de Administratie in kennis van uw stopzetting. Hieraan is ook een mogelijke stopzettingscontrole verbonden.

Berekenen, opstellen & indienen aangifte

Bij de oprichting van een nieuw vastgoed dient de bouwheer/oprichter een speciale BTW-aangifte als “toevallige oprichter” in te dienen met opgave van alle facturen en de betaalde BTW zodat de BTW-administratie de nodige verificaties kan verrichten.

Begeleiding controle

De cliënt kan kiezen om gebruik te maken van onze assistentie bij controle door de BTW-administratie. We adviseren cliënten om dit niet alleen ter harte te nemen.

BTW - omzetvergelijking berekening, horizontale vergelijking & rapportering

Een BTW-omzet vergelijking is een berekening & rapportering die toelaat om BTW in overeenstemming te zien met de omzet. Daarnaast wordt dit vergeleken met voorgaande jaren om de evolutie te bekijken.

Begeleiding BTW controle

Als ondernemer is uw activiteit belangrijk. De boekhouding en de controles die de overheid hierop kan uitvoeren kunnen veel tijd vergen van u. Uw boekhouder of accountant neemt dit voor u graag in handen.

BTW op Winst-marge regeling & administratie

Ondernemers die een activiteit hebben uitgebouwd waarbij een aankoopcircuit zich bevindt bij particulieren zoals voor tweedehandsgoederen, zijn verplicht tot extra administratieve taken. Voor BTW-doeleinde is het belangrijk om een goede vergelijking te houden(vergelijkingsregisters) van aankopen zonder BTW (omdat ze van particulieren komen) en de verkopen waarbij op de winstmarge BTW wordt gerekend. Dit is belangrijk om een correcte aangifte te produceren waarbij controle mogelijk is.

BTW advies voor handelstransacties

BTW is gespecialiseerde materie waarbij het belangrijk is te weten of de transactie B2B of B2C is. De origine en bestemming van de goederen of diensten, aan wie en waar deze persoon of organisatie zich bevindt. Desver kan u duidelijke voorbeelden bieden dat u kan hernemen om uw facturatie correct op te stellen.