Business/financieel plan

Iedere starter heeft baat bij het opstellen van een financieel plan of budget voor de eerste drie jaren van zijn onderneming.  Of dit nu verplicht is vanuit de Vennootschapswetgeving of niet, wij adviseren iedere starter dit toch op te stellen samen met het businessplan.  Het financieel plan is eigenlijk onderdeel van het businessplan, waar dit laatste nog veel meer info dient te geven inzake concurrentie, haalbaarheid, markt, groeipotentieel enz …

Begeleiding oprichting

Op verzoek van cliënten verzorgen wij de volledige opstart, van businessplan tot reële opstart.

Administratie volgend op de oprichting

In geval een onderneming begint als ‘vennootschap’ spreken we van een oprichting.

Na de oprichting bij de notaris, of onderhandse akte, zijn er nog tal van stappen te doorlopen zoals: Kbo inschrijving, btw activering, aangifte Favv, sociale kas voor de vennootschap en de bedrijfsleider, sociaal secretariaat, aangaan van de juiste verzekeringen.